1 maLaIkaT

1 mLaIkT MeNyApA Q sUaTu mLm…
“aPa YnG bS Q BnTu tUk MmBuAtMu TdR nYeNyK?”
tRs Q jWb,
“mLaIkT tLnG LñdNgI&sYnGi YnG bC sMs Ni CoZ dIå AdLh OrNg YnG Q SyNg..”

Posted in sms selamat malam

Leave a Reply