bùk4 hp éh dpt “pés4ñ”

BùKà HaT! dPt “CiNtA”

BùKà TàñGàN dPt “PérSàHàBàT4ñ”

Bùk4 m4t4 dpt “pém4ñd4ñg4ñ”

bùk4 hp éh dpt “pés4ñ”

bùk4 pés4ñ dpt ùç4p4ñ…’

MeT TAHuN

BarU 2008

Posted in sms selamat tahun baru

Leave a Reply