tapi Indonesia Lebih bangHa

amRik boLeh baNgha punYa LibeRty…

paRieZ boLeh baNgha punYa eiffeL…

Cina boLeh bangHa punya teMbok Raksasa…

inDia boLeh banGha punya taj’mahaL…

mesiR juga boLeh bangHa punya paRamida…

tapi Indonesia Lebih bangHa punya “witri” yang muAnieZzZ buanGetz…

DILARANG PROTES

Posted in sms narsis deh

Leave a Reply